IMAGINE је дигитални репозиторијум Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство. IMAGINE омогућава отворени приступ публикацијама, као и осталим резултатима насталим у оквиру пројеката који се изводе на овом институту.

Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области.

Екстерна апликација Аутори, пројекти, публикације (APP) омогућава преглед и претраживање података о ауторима и пројектима, пренос метаподатака у друге системе, интеграцију са сервисом Altmetric и приказ података о цитираности у индексним базама података Dimensions , Scopus и Web of Science .

ИМГГЕ је стратешки оријентисан на основна истраживања у областима молекуларне биологије, молекуларне генетике и геномике. Институт прати савремене трендове у науци, унапређујући научно-истраживачки рад и повећавајући квалитет резултата унапређењем експертизе за молекуларне механизме болести, прецизну медицину и зелене технологије. Институт је усвојио концепте и праксе транслационог истраживања, трансфера технологије, заштите интелектуалне својине и пружања услуга за приватни сектор. Поред научно-истраживачког рада, Институт учествује у образовању студената свих нивоа студија и настоји да стеченим знањем утиче на друштво и да га учини доступним кроз разноврсне промотивне и едукативне активности.

Упутство за кориснике

Изаберите институцију/групу

Више